Říjen 2022

Dobrý den,

připravili jsme pro Vás přehled novinek a zajímavostí z našich programů.

Novinky

Novinky Company Manager

Přehled novinek:

  • Zaúčtování Vydaných faktur - text - Nově je možné si vybrat, jak se při zaúčtování Vydaných faktur zapíše do textu sazba daně. Horní lištové menu Služby -> Nastavení parametrů -> parametr ZAU_SAZBA_TEXT. Parametr může nabývat 3 hodnot: 0=bez sazby daně / 1=na začátek textu (volba, která je nastavena implicitně)/ 2=na konec textu.

  • Vyhodnocování DIČ - V programu došlo k úpravám vyhodnocování DIČ tak, aby se minimalizovala možnost, že se nedozvíte, když se některá organizace stala nespolehlivým plátcem. Nově jsou upravená pravidla toho, kdy se provádí automatická kontrola mocí webové služby, zobrazení upozornění (př. ) a je možné zobrazit si historii kontrol. Pro průběžnou automatickou kontrolu DIČ je nutné mít nastavený parametr "DIC_WS_AUTO_KON" na Ano.

  • Tisky Vydaných faktur - dlouhé názvy organizací - Byl upraven vzhled všech tisků Vydaných faktur tak, aby se vešly celé dlouhé názvy organizací. Upozornění: Tyto úpravy se projeví u reportů distribuovaných s programem, neprojeví se u lokálních kopií reportů!

Novinky PAMwin

Přehled novinek:

  • Zvýšení normativních nákladů na bydlení - Od 1. Října 2022 se dle NV 289/2022 Sb. mění částka normativních nákladů na bydlení, které se využívají pro stanovení nezabavitelných částek ve výpočtu exekucí.

  • Náhled pracovní smlouvy před tiskem - Do agendy Personalistika na záložce Pracovní smlouvy bylo doplněno nové tlačítko . Po stisku tohoto tlačítka se připravená smlouva vygeneruje do formátu PDF a zobrazí se v aktuálním zobrazovacím programu. Zde je vidět rozvržení do jednotlivých stránek a také je možné z tohoto prostředí smlouvu i přímo vytisknout.

  • Upravené a nové tiskové výstupy - Dovolená – Zbývající dovolená, Výplatní pásky – Uživatelská výplatní páska, Sociální pojištění - Sumární přehled nemocenských dávek-po neschopenkách, Hromadný příkaz k úhradě

Adresy ve fakturách

Ve Vydaných i Přijatých fakturách přibyla možnost založení nové adresy přímo z agendy. Pokud není nic vyplněno v poli Odběratel/Dodavatel, pak tlačítko otevře formulář „nová adresa“. Klávesa F1 v poli Odběratel/ Dodavatel nabídne k výběru seznam z agendy Adresy, pokud žádnou nevyberete, pak nově také zobrazí formulář „nová adresa“.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2022, PUW 2022, JUW 2022, PAMwin 2022 a MAJW 2022

Tipy a triky

  • Víte, že je možné na Ceníkové kartě udržovat množství a cenu zboží ze skladu (z více vybraných skladů). Podrobnosti naleznete v příručce.

  • Víte, že pokud na poli, ve kterém je datumu dáte "+", přičte se 1 den a pokud "-", tak se 1 den odečte?

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

 
Tento e-mail jste dostali, protože
   - jste zákazníky firmy Com-Sys Software nebo
   - přihlásili jste se k odběru zde.


Odhlásit se z odběru těchto newsletterů můžete kliknutím na tento odkaz.+420 224 911 583
+420 224 911 584
tereza.rousova@comsys.cz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -