Vytěžování dat z přijatých faktur - MANW, JUW  

14.03.2024

Programy Company Manager a Daňová evidence umožňují automaticky rozpoznat a načítat data z některých typů souborů přijatých faktur, aniž by bylo nutné údaje přepisovat ručně (IČO, DIČ, evidenční číslo dokladu, variabilní symbol, DUZP, částky, číslo účtu atd.).

Vytěžování dat z přijatých faktur je jedním z kroků digitalizace účetnictví, který ušetří Váš čas, omezí případné chyby při přepisování a s tím je spojeno i snížení nákladů. Soubor faktury je po vytěžení přiložen k faktuře v záložce Foto + dokument, kde si ho můžete kdykoliv znovu zobrazit, a není tedy nutné uchovávat ho v papírové podobě.

Načítání dat ze souborů přijatých faktur probíhá ve formuláři, který otevřete tlačítkem . Tlačítko naleznete v seznamu přijatých faktur, na kartě faktury vpravo dole a také ve formuláři pro Zpracování elektronických dokumentů (tlačítko ).

Při vyvolání formuláře je nutné do něj fakturu načíst (např. přetáhnout fakturu do formuláře z e-mailu, vybrat ze složky, ze souboru, ze schránky, naskenovat, vyfotit připojenou Android čtečkou atd.). U Zpracování elektronických dokumentů je označená faktura do formuláře vytěžování dat tlačítkem načtena automaticky.

Data se načítají z:

  1. Přiloženého ISDOC dokumentu, pokud je k PDF faktury přiložený.
  2. QR kódu (pokud na faktuře je) u PDF souborů a některých obrázků, pokud jsou dostatečně kvalitní.
  3. Z PDF souboru faktury, pokud je to PDF obsahující text, ne naskenované PDF

Vytěžování dat z přijatých faktur je vázáno na jednotlivé dodavatele a je tedy možné pro daného dodavatele předepsat i automatické vyplňování údajů, které ani nemusí být obsaženy v souboru faktury (například vlastní řada dokladů, souvztažnost a text, který se propíše až do účetnictví).

Vytěžování textových dat z faktur je možné systém postupně učit a načítání dat z faktur od jednotlivých dodavatelů tak průběžně zdokonalovat.

Pokud nemáte k dispozici Company Manager, je možné z JUW faktury snadno převádět do Podvojného účetnictví . JUW lze tedy používat jako doplňkový nástroj PUW pro vystavování faktur a pořizování přijatých faktur včetně možnosti vytěžování dat z elektronických souborů faktur a jejich uchování v digitální podobě.

Podrobný popis naleznete v: Návod vytěžování FP.

Videoukázka: Vytěžování FP