Zpracování elektronických dokumentů

Pro kapitolu Zpracování ektronických dokumentů existuje

Formulář zpracování elektronických dokumentů otevřete na kartě Přijaté faktury, Ceníku a Pokladního dokladu. Umožňuje hromadné zpracování elektronických dokumentů př. z e-mailu, naskenovaných do počítače atp. Je možné například hromadně přikládat přílohy k existujícím dokladům, zakládat nové doklady s vybranými přílohami nebo u přijatých faktur vytěžit data z QR kódu, ISDOC nebo datového PDF formátu.

CTRL + H okně s obrazem souboru k připojení přepne na režim čtení a zobrazí obrázek v celém okně.

Zobrazené soubory k přiložení:

- zeleně jsou označeny soubory, které jste při tomto hromadném zpracování již k nějakému dokladu přiložil.

- cesta k tomu, kde jsou soubory uložené

- výběr nebo změna cesty k uloženým souborům.

- filtr omezující počet zobrazených souborů

- ve výběru se zobrazují pdf, png, jpg a gif soubory, toto tlačítko zobrazí i soubory s jinými příponami (docx, xlsx atp.) obsažené ve zvolené složce.

- znovu načte obsah zvolené složky (př. přibyly v ní obrázky).

Do seznamu můžete také přetahovat soubory př. z e-mailu.

- otevře formulář skenování, do zvolené složky a seznamu hromadného zpracování přidává naskenované soubory.

Tlačítky můžete přecházet mezi agendami, kam zrovna potřebujete aktuálně zpracovávaný dokument přiložit.

- přiloží soubor k kartě dokladu, kterou máta zobrazenou.

- založí nový doklad a přiloží k němu soubor, který je právě v seznamu označený (na kterém stojíte).

(nebo ALT+ Q) - otevře formulář pro vytěžování dat ze souborů přijatých faktur, který umožňuje načítat data z některých typů souborů například z QR kódů, textových PDF souborů nebo přiložených ISDOC souborů. Podrobnosti viz Vytěžování dat z přijatých faktur a QR - Přijaté faktury

- provede se souborem to, funkci nastavenou tlačítkem př. smaže přiložený soubor.

- otevře výběr pro zpracování souborů

 1. Funkce Zpracováno se provede se všemi již přiloženými soubory (zeleně označené).

 2. Nastavení činnosti zpracováno

Viz kapitola Úvodní nastavení zpracování elektronických souborů

Př. Zrychlení a zautomatizování práce pomocí formuláře Zpracování elektronických dokumentů

 1. Otevřete formulář pro zpracování elektronických dokumentů na kartě dokladu tlačítkem

 2. Vyberete složku, ve které jsou uloženy dokumenty ke zpracování

 • př. přišel Vám balík dokumentů e-mailem, naskenujete faktury přijaté za celý měsíc do jedné složky pro hromadné zpracování atp.
 1. Procházíte postupně doklady ve složce a zpracováváte je. Přiložené doklady se v seznamu označují zeleně .
 • přikládáte soubory k již existujícím dokladům , kontrolujete, zda má doklad všechny povinné náležitosti, kontrolujete, zda je správně zaúčtován případně upravujete zaúčtování dokladu

 • zobrazený soubor nepatří k již existujícímu dokladu -> založíte nový doklad, ke kterému bude soubor automaticky přiložen

 • pokud vidíte QR kód nebo se jedná o datový PDF nebo ISDOC soubor, založíte nový doklad tlačítkem a mnoho údajů na kartě se Vám samo vyplní viz př. Vytěžování dat z přijatých faktur a QR - Přijaté faktury

 • Pokud zpracovávaný dokument patří do jiné agendy než aktuálně zpracováváte, tlačítkem na ni přejdete, otevře se karta dokladu v příslušné agendě. Opět můžete soubor přiložit k již existujícímu dokladu nebo založit v agendě nový s danou přílohou.

 • Pokud zjistíte, že ke kartě účtovaného dokladu patří ještě další dokument, který nemáte v příslušné složce, doskenujete si ho tlačítkem . Naskenovaný soubor se zařadí na konec seznamu a můžete ho k dokladu přiložit.

 1. Pokud chcete aby pro přehlednost ze seznamu zmizely již přiložené zeleně označené soubory, použijete tlačítko -> Hromadně zpracovat všechny přiložené soubory.

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 15.02.2024
Nahlásit potíže s kapitolou