Změna odpisové skupiny

Pokud se v průběhu životnosti majetku mění odpisová skupina, je možno zadat v této tabulce změnu. V průběhu roku nelze odpisovou skupinu měnit, tato změna se případně provádí na začátku roku. Tuto skutečnost je možné zapsat přímo na kartě majetku.

Pro hmotný majetek

Pro nehmotný majetek

Pro nehmotný majetek se používá pro změnu počtu měsíců daňového odepisování. Od roku 2005 se změnila u některého majetku doba daňového odepisování. Použije se pro nehmotný majetek pořízení v roce 2004. Např. Software - původně daňové odpisy 48 měsíců. Od roku 2005 - daňové odpisy 36 měsíců.

Po změně odpisové skupiny je nutné provést Přepočet daňových odpisů - Založ daňové odpisy v menu Majetek nebo tlačítko na záložce Daňové odpisy -

Je potřeba provést i Přepočet účetních odpisů - Založení účetních odpisů v menu Majetek nebo tlačítko na záložce Účetní odpisy -

Jestliže výpočet účetních odpisů vychází z daňových odpisů (algoritmus daňové odpisy / 12), je potřeba provést Přepočet účetních odpisů i případě, že se měnil počet měsíců odpisování pouze pro daňové odpisy (nehmotný majetek).

Související témata

Účetní odpisy - tisk | Založení účetních odpisů | Daňové odpisy - tisk | Založ Daňové odpisy - tisk |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 02.09.2020
Nahlásit potíže s kapitolou