Seznam akcí

Seznam je přehledná tabulka akcí tj. přijatých objednávek.

Po spuštění agendy akce je zobrazena záložka Seznam. Je to přehledná tabulka přijatých objednávek. V seznamu jsou zobrazeny některé položky z objednávky. Uživatel má možnost si navrhnout, které položky v seznamu budou zobrazeny a jaké bude pořadí jednotlivých sloupců pomocí činností v menu Tabulka Zobrazení tabulky.

V seznamu je použit Ovládací prvek Mřížka.

V jednotlivých sloupcích se využívá vzestupné nebo sestupné třídění nebo inkrementální vyhledávání.

Ovládání:

Vkládání, opravy a rušení objednávek pomocí Obrázkových tlačítek

Pro pohyb po tabulce lze také použít směrové klávesy nebo klávesu Tab.

Lze použít i rychlé klávesy z klávesnice - Menu tabulka

F6 - vložení nové objednávky

F2, PageDown - ukončení editace s uložením změn

F4 , Enter - oprava aktuální objednávky na pozici kurzoru

F8 - zrušení tj. označení objednávky jako zrušené, opakovanou volbou se záznam obnoví.

  • Při prohlížení objednávek je na zrušené nabídce viditelně zapsaný text ZRUŠENO!

  • V seznamu objednávek je před zrušeným řádkem znak . Lze nastavit, jestli se budou zrušené objednávky zobrazovat nebo ne. Používá se pro to tlačítko "Zrušené";, které má dvě pozice.

- jsou zobrazeny řádky označené jako zrušené.

- řádky označené jako zrušené nejsou zobrazeny.

Úplné vymazání řádků, tj. těch, které jsou označeny jako zrušené provede činnost Mazat zrušené.

Související témata

Karta akce | Tiskové menu - Zakázky | Akce - přijaté objednávky | Tabulka | Zobrazení tabulky |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 22.06.2020
Nahlásit potíže s kapitolou