Karta akce

Záložka Karta je formulář přijaté objednávky. Ze ostatních záložek se na ní přepneme klávesami ALT+K nebo myší.

Ovládání tj. vkládání, opravy, rušení objednávek se provádí pomocí obrázkových tlačítek.

Lze použít i rychlé klávesy z klávesnice, které jsou v Menu Tabulka.

  • F6 Vkládání objednávky

  • F2, PageDown ukončení vkládání

  • F4, Enter oprava objednávky

  • F5 kopie objednávky včetně jejího rozpisu

  • F8 označení objednávky jako zrušené

Položky přijaté objednávky

  • Akce - číslo = rok + pořadové číslo, celkem na 10 znaků

  • Název - název akce (50 znaků)

  • Den - den začátek

  • Vystavil - automaticky podle přihlášení do programu

  • Objednávka - číslo objednávky

  • ...ke dni

  • Stav - stav objednávky

  • Organizace - Vložení adresy

  • Firma

  • Místo určení - podle adresy

  • Poznámka - libovolná poznámka, popis akce

  • Kontakt - z adresy

  • Vyřizuje - klávesa F1 číselník pracovníků

Ve vydané faktuře na položce objednávka - HS se zobrazí seznam přijatých objednávek. Vždy se nabídnou pouze objednávky, které mají stejnou adresu.

Stav objednávky

V číselníku Stavy je možné si nastavit zobrazení stavu objednávky

Na položce Stav v objednávce se tento číselník bude zobrazovat. Pokud se navolí i sloupec barva, potom se budou jednotlivé Objednávky v seznamu touto barvou zobrazovat.

Související témata

Seznam vydaných faktur | Tiskové menu - Zakázky | Akce - přijaté objednávky | Stavy |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 22.06.2020
Nahlásit potíže s kapitolou