Tiskové menu - Zakázky

Tiskové výstupy se spouštějí pomocí tlačítka

Uložení nastavení u tiskových sestav tlačítko - Nastavení - Uložení nastavení.

 • Balicí list

 • Ceníkové štítky k zakázce - tisk popisných štítků.

Vybere se zboží, pro které se budou tisknout štítky.

Typy štítků:

Určí se, od kterého štítku bude probíhat tisk.

 • Dodací list k zakázce

 • Faktury odběratele od roku...

 • Hitparáda ze zakázek

 • Kupní smlouva - zakázka se tiskne jako kupní smlouva. V číselníku Texty je možné si připravit Text na konec kupní smlouvy ze zakázky, který se bude na kupní smlouvu tisknout.

 • Marže na zakázce podle aktuálních skladových cen - tabulka marží na konkrétní zakázce. Rozdíl mezi skladovou a prodejní cenou.

 • Možno vydat na zakázku - jaké zboží je možno ze skladu aktuálně vydat, které je na skladu volné.

 • Náklady a výnosy na zakázky

 • Odsouhlasení OBJEDNÁVKY k zakázce - tisk nazvaný odsouhlasení objednávky ke konkrétní zakázce.

 • Poptávky k zakázkám

 • Potvrzení objednávky

 • Přehled zakázek

 • Výdejka k zakázce

 • Zakázka

  Marže na zakázce podle aktuálních skladových cen - Marže se vypočte jako rozdíl mezi skladovou a prodejní cenou. Tiskne se marže za měrnou jednotku i celková za Zn.

Proforma faktura - zakázky - Tiskne se proforma faktura, do nadpisu se tiskne PROFORMA FAKTURA – není daňový doklad. Číslo proforma faktury se generuje podle řady dokladů, která je zadaná v číselníku Řady dokladů. Podle toho jak je nastaveno vytváření čísla proforma faktury (počet znaků, předpona, přípona) a čísla zakázky.

V nastavení parametrů se zapíše řada pro proforma faktury. Parametr: Řada dokladů proforma faktur - např. PR.

Přehled aktivních zakázek -

Omezení seznamu tisků - je možné zobrazovat pro přehlednost jenom využívané tisky.

Odeslání tiskových sestav e-mailem - ve formátu PDF je možné odeslat sestavy e-mailem.

Tlačítko nebo - viz. Uložení nastavení pro tiskové výstupy.

Související témata

Možnosti tisku | Omezení seznamu zobrazovaných tisků | Odeslání tiskových sestav e-mailem | Menu Zakázky | Balicí list | Dodací list k zakázce | Náklady a výnosy na zakázky | Potvrzení objednávky | Přehled zakázek | Výdejka k zakázce | Zakázka |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 08.12.2021
Nahlásit potíže s kapitolou