Export - Import

Agenda Příjem, Výdej -> Horní lištové menu Sklad -> Export – Import ->

Export aktuální výdejky ALT+F5

Jednou z dalších možností příjmu na sklad je Export výdejek, který umožní automaticky převést zboží, z jednoho skladu do druhého skladu (buď přímo nebo přes flash disk). Z jednoho skladu se vydává - výdejky a ve druhém se přijímá – příjemky.

Nastavení souvztažností pro převody mezi sklady - Souvztažnosti.

Nejčastěji se používá převod ze skladu na sklad, kdy jsou oba sklady vedeny v programu Company Manager. Sklady mohou být i v různých Zákaznících programu.

Exportovat do - vyberte nejprve zákazníka, do jehož skladu chcete výdejku exportovat (implicitně vyplněn stávající zákazník, F1 ukáže výběr), pak sklad vybraného zákazníka (F1 ukáže výběr).

Určení skladové ceny

  • Podle výdejky = v příjemce budou všechny ceny stejné jako ve výdejce.
  • Prodejní cena po řádkové slevě = prodejní cena po slevě z výdejky je v příjemce vyplněna jako skladová cena (v poli "Cena1 - skladová").
  • Nulovat ceny = vynuluje skladové ceny, v příjemce jsou pouze ceny prodejní (př. prodavačky pak nevidí nákupní ceny zboží).

Export vybraných výdejek

Hromadný export výdejek vybraných podle data vystavení.

Nejprve se vybere kam se budou výdejky exportovat.

Pevný disk - na disk do adresáře MANAGER\označení firmy se uloží soubory:
prevodck.dbf - ceníkové karty
prevodck.fpt
prevodsh.dbf - hlavičky dokladů
prevodsh.fpt
prevodsr.dbf - rozpisy dokladů
prevodvc.dbf - výrobní čísla

Cesta - pro export výdejek. Zapíše se cesta pro uložení výdejky. Např. na disk počítač nebo na flash disk.

Jiný sklad

  • Do jiného skladu, ve stejném zákazníkovi.

  • Do skladu, který je v jiném zákazníkovi.

Do jiného skladu ve stejném zákazníkovi - klávesa F1 nabídne seznam skladů. Do vybraného skladu se založí podle výdejky příjemka.

Do skladu, který je v jiném zákazníkovi - po volbě jiný sklad se nejprve zvolí zákazník, klávesa F1 nabídne seznam zákazníků, potom se zvolí číslo skladu, opět klávesa F1 nabídne seznam skladů.

Při převodu do cílového skladu jsou ve vybraném skladu automaticky vytvořeny odpovídající příjemky, popř. i skladové a ceníkové karty pokud neexistují. Na příjemce se vypíše, ze které výdejky byla vytvořena a číslo skladu, číslo příjemky se opačně zapíše do výdejky.

Přenos - v číselníku přenosů je každý přenos nadefinován (Z jakého zákazníka a skladu do jakého zákazníka a skladu).

Modem

FTP - jiný sklad

Včetně dříve exportovaných - je možné do exportu zahrnout výdejky, které byly již dříve exportované.

Skladové ceny na příjemce Obvykle se užívá 1. volba Skladové ceny na příjemce = skladové ceny na výdejce.

Převod do jiné měny se použije např. je-li jeden sklad v Kč a druhý v jiné měně. V parametrech skladu musí být uvedena Měna, pokud není sklad veden v Kč.

Připočítat manipulační náklady - při exportu výdejek se připočte částka manipulační náklady k ceně každého zboží na příjemce. Manipulační náklady na jednotku zboží - částka je zadaná v nastavení parametrů skladu. Parametr: Manipulační náklady při převodu do jiného skladu. Manipulační náklady se zadávají v parametrech pro každý sklad samostatně.

Import výdejek

Použije se v případě, kdy je použit převod mezi sklady, které nejsou na jenom místě (na jenom počítači). Např. pomocí flash disku. Provede se export výdejek - cesta = flash disk. Data z flash disku se načtou v jiném skladě jako příjemky činností Import výdejek.

Výdej materiálu podle příjemky výrobků

Příjem podle aktuální výdejky - změna ZN

Činnost v menu Sklad - Export/Import - Příjem podle aktuální výdejky - změna ZN umožňuje z existující výdejky vytvořit příjemku na zboží, u kterého se změní značka. Ve formuláři se nabídne seznam zn z výdejky s možností zadat novou zn. Potom činnost založí novou příjemku, naplní ji (pouze pro zn, kde byla zadána změna) a naplní také výrobní čísla podle původní výdejky. Do skladových karet se nová skladová karta nezaloží. Měla by již existovat.

Speciální exporty a importy

Export aktuální výdejky na SQL - převod ze skladu na prodejnu, vzdálený přenos. Souvisí s tím import příjemek.

EAN: Export dokladu - přenosy pro čtečky čárového kódu s pamětí.

EAN: načti protokol dokladu - přenosy pro čtečky čárového kódu s pamětí.

EAN: hromadné načtení protokolů k výdejkám - přenosy pro čtečky čárového kódu s pamětí.

Import příjemek ALPHAPLAN - export z programu Alphaplan.

Příjem z konsignačního skladu materiálu - převod ze skladu na sklad. Podle výdejky se založí příjemka. Je možné upravit množství nebo ceny.

Import DL EL XML - speciální import dodacích listů ve formátu XML.

Import příjemek DSV - speciální import.

Import dodacího listu T-mobile - import dodacích listů včetně výrobních čísel.

Import příjemek z SQL - převod ze skladu na prodejnu.

Zapsat doklad na SQL - tato činnost v přípravě.

Související témata

Menu Sklad | Výdej materiálu podle příjemky výrobků | Souvztažnosti | Parametry pro agendu Sklad

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 09.02.2022
Nahlásit potíže s kapitolou