Zrušení řádku rozpisu vydané faktury

Ke zrušení řádků rozpisu faktury použijeme tlačítko - Zruš větu nebo klávesu F8 na aktuálním řádku rozpisu. Tento řádek bude označen jako zrušený.

Mazání řádků označených jako zrušené se provede:

  • Přímo ve rozpisu faktury z menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M
  • Činnost Mazat zrušené ze Služby - Servis Mazat zrušené věty. Vybere se příslušná tabulka, ve které je potřeba mazání provést tj. Vydané faktury – hlavičky, vydané faktury - rozpis.

Nad řádky rozpisu jsou zobrazeny informace o celkových částkách na faktuře. Tyto částky jsou vždy po zrušení řádku rozpisu aktualizovány. Po každé změně řádku rozpisu se provede přepočet částek na faktuře.

Řádky rozpisu nelze zrušit pokud

  • Faktura je vytisknuta

Použije se storno tisknuto z menu Vydané Storno Storno tisknuto. Může provést oprávněný uživatel - podle nastavení práv přístupu. Klávesa ALT+F12

  • Faktura je zaúčtována

Použije se z menu Účetní volba Změna zaúčtováno. Může provést oprávněný uživatel - podle nastavení práv přístupu.

  • Faktura má úhradu

Pokud k faktuře existuje pokladní doklad nebo je zaplacená převodem, není možné fakturu měnit.

Související témata

Seznam vydaných faktur | Oprava rozpisu |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 24.07.2019
Nahlásit potíže s kapitolou