Oprava rozpisu

V rozpisu faktury nastavíme kurzor na řádek, který je potřeba opravit a použije se:

  • tlačítko
  • klávesa F4
  • klávesa Enter

Potom jsou zpřístupněny všechny položky řádku rozpisu.

Na opravu rozpisu má vliv parametr: Při exist.výdejky přepisovat rozpis faktury.
ANO - je dovoleno editovat rozpis faktury i když již k faktuře existuje výdejky.
NE - není dovoleno editovat rozpis faktury pokud je již výdejka.

Řádky rozpisu nelze opravovat pokud

  • Faktura je vytisknuta

Použije se storno tisknuto z menu Vydané - Storno. Může provést oprávněný uživatel - podle nastavení práv přístupu. Klávesa ALT+F12

  • Faktura je zaúčtována

Použije se z menu Účetní volba Změna zaúčtováno. Může provést oprávněný uživatel - podle nastavení práv přístupu.

  • Vydaná faktura nebo její rozpis je označen jako zrušený.

Editovat lze jenom v řádcích, které nejsou označeny jako zrušené.

Celkové částky na faktuře jsou vždy po opravě řádku rozpisu aktualizovány.

Související témata

Nastavení parametrů | Zrušení řádku rozpisu vydané faktury |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 20.04.2016
Nahlásit potíže s kapitolou