Karta drobného majetku

Záložka Karta je formulář pro zadání drobného majetku. Z ostatních záložek se na ní přepneme klávesami ALT+K nebo myší.

Ovládání tj. vkládání, opravy, rušení drobného majetku se provádí pomocí obrázkových tlačítek.

Lze použít i rychlé klávesy z klávesnice, které jsou v Menu Tabulka.

 • F6 vkládání majetku

 • F2, PageDown ukončení vkládání

 • F4, Enter oprava

 • F8 označení majetku jako zrušeného, do karty se zapíše text

Položky karty Drobného majetku.

 • č - číslo majetku - pořadové číslo drobného majetku. Majetek se čísluje automaticky, program při vložení přiřadí majetku další vyšší pořadové číslo.

 • IČ - inventární číslo majetku - 20 znaků - je možné zapsat jakékoliv inventární číslo. Jedinečné číselné označení v rámci evidence majetku

 • Název - popis majetku

Generování inventárního čísla podle čísla majetku

Nastavení parametrů: Drobný - počet cifer čísla v IČ - na kolik cifer bude inventární číslo drobného majetku. Např.4

Drobný - předpona IČ - jakou předponu bude mít inventární číslo drobného majetku. Např. D

Drobný - přípona IČ - jakou příponu bude inventární číslo mít . Např. /07 Potom by se např. zakládaly inventární čísla drobného majetku takto: Pořadové číslo 1 bude mít přiděleno inventární číslo D0001/07

 • Počet - počet kusů, na jednu kartu je možné zadat více kusů stejného majetku

 • Jedn.cena - jednotková cena za jeden kus

 • Celkem - celková cena za počet kusů

 • Odpis - počet měsíců odepisování. Pro jednotlivé karty lze zadat počet měsíců odpisování

 • Typ majetku - hmotný nebo nehmotný

 • Pořízeno - datum pořízení

 • Do provozu - datum uvedení do provozu

 • Poslední odpis - datum posledního odpisu. Automaticky se vypočítá datum posledního odpisu podle celkové částky a počtu měsíců odpisu.

 • Vyřazeno - datum vyřazení

 • Měsíční odpis Kč - částka měsíčního odpisu. Vyplní se automaticky podle celkové částky a počtu měsíců odpisu.

 • Odpis za aktuální měsíc - částka měsíčního odpisu v aktuálním měsíci (podle pracovního období) zaokrouhlená na Kč

 • ZC v aktuálním měsíci - zůstatková cena v aktuálním měsíci

 • ZC při vyřazení - zůstatková cena při vyřazení.

Tyto údaje se používají pro tisky - třídění, filtry

 • Druh majetku - klávesa F1 zobrazí číselník Druhy majetku.

 • Pracovník - jméno pracovníka, který majetek převzal. F1 nabídne číselník Pracovníci

 • Převzato - datum převzetí

 • Umístění - adresa umístění majetku. F1 nabídne číselník Umístění - adresy

 • Kancelář - číslo kanceláře. F1 nabídne číselník Kancelář

 • Středisko - středisko, kterému je majetek přidělen. F1 nabídne číselník Střediska

 • Code - číslo code. F1 nabídne číselník Code

 • Zakázka - číslo zakázky. F1 nabídne číselník Zakázky

Pořízení

 • Způsob pořízení např. koupí, převodem, vlastní činností

 • Doklad o pořízení např. číslo faktury

Vyřazení

 • Způsob vyřazení např. prodej, likvidace, převod

 • Doklad o vyřazení např. číslo faktury

Doplňující údaje

 • Rok výroby

 • Země původu - F1 nabídne číselník zemí

 • Výrobní číslo - 20 znaků

 • JKPOV - číslo podle jednotné klasifikace

 • Způsob využití - k jakému účelu se majetek používá

 • Výrobce - údaje o výrobci, název

 • Dodavatel - údaje o dodavateli, název

- další údaje pro zařazení a vyřazení majetku. Slouží jako podklad pro tisky:

 • Popis - např. technický popis majetku. Je možné vložit text popisující majetek. Položka se ukončuje klávesou Tab.

 • Poznámka - libovolná poznámka k majetku. Položka se ukončuje klávesou Tab.

Příslušenství

Záložka příslušenství - zapíše se příslušenství, které k majetku přísluší. Jednotlivé řádky mají položky - název majetku, počet kusů, jednotková cena za kus, kód zařazení, doklad o pořízení (např. číslo faktury). Vpravo dole se načítá celková cena příslušenství.

Související témata

Umístění - adresy | Druhy | Střediska | Zakázky | Code | Pracovníci | Kancelář

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 10.07.2019
Nahlásit potíže s kapitolou