Změny v programu PAMwin 2023

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu.

01/2023

  • Zákonné změny platné od 1.1.2023 -> Zvýšení minimální mzdy, Zaručená mzda, Maximální vyměřovací základ pojistného, Úprava sazby progresivní daně, Redukční hranice pro výpočet nemocenské, Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za pracovní neschopnost, Oznámení zaměstnanců ZPS, Exekuce – úprava stanovení nezabavitelné částky, Chráněná dílna, Vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění, Vyměřovací základ pro zaměstnání malého rozsahu, Limit pro srážkovou daň, Zvýšení stravovacího paušálu, Nové Daňové formuláře, Vyšší pojistné pro záchranáře

  • Příkazy k úhradě - nová tlačítka

  • Otevření www stránky programu z hlavní obrazovky

02/2023

03/2023

04/2023

05/2023


© ComSys Software, 1990-2023 • Poslední úprava: 03.05.2023
Nahlásit potíže s kapitolou