Seznam pokladních dokladů

Přehledná tabulka pokladních dokladů slouží k vyhledávání jednotlivých dokladů.

Po spuštění agendy Pokladna je zobrazena záložka Seznam. Je to přehledná tabulka pokladních dokladů. V seznamu jsou zobrazeny položky z pokladního dokladu. Uživatel má možnost si navrhnout, které položky v seznamu budou zobrazeny a jaké bude pořadí jednotlivých sloupců pomocí činností v menu Tabulka Zobrazení tabulky.

Barevné zvýraznění:

  • modře - pokladní doklad, na kterém je umístěný kurzor
  • růžově - výdajové pokladní doklady
  • žlutě - pole faktura = doklad je spárován s fakturou
  • oranžově - pole datum a období (sloupec M.) = datum neodpovídá období v dokladu
  • červeně - pole datum a období (sloupec M.) = datum neodpovídá roku zpracovávaného období

Sloupec ID Podbarvení sloupce:
Zelené - - Doklad byl úspěšně odeslán do EET a má přidělené pořadové číslo účtenky.

Na kartě pokladního dokladu je označeno

Růžové - - Doklad nebyl odeslán do EET.

Na kartě pokladního dokladu je označeno

Ovládací prvek seznamu je Ovládací prvek Mřížka.

V jednotlivých sloupcích se využívá vzestupné nebo sestupné třídění nebo inkrementální vyhledávání.

Ovládání

Vkládání, opravy a rušení pokladních dokladů pomocí Obrázkových tlačítek Obrázková tlačítka.

Pro pohyb po tabulce lze také použít směrové klávesy nebo klávesu Tab.

Lze použít i rychlé klávesy z klávesnice - Menu tabulka.

F6 - vložení nového pokladního dokladu.

F2, PageDown - ukončení editace s uložením změn.

F4 , Enter - oprava aktuálního pokladního dokladu na pozici kurzoru.

F8 - zrušení tj. označení pokladního dokladu jako zrušeného, opakovanou volbou se záznam obnoví.

  • Při prohlížení pokladních dokladů je na zrušeném dokladu viditelně zapsaný text ZRUŠENO!

  • V seznamu pokladních dokladů je před zrušeným řádkem znak .

Lze nastavit, jestli se budou zrušené pokladní doklady zobrazovat nebo ne. Používá se pro to tlačítko "Zrušené", které má dvě pozice.

- jsou zobrazeny řádky označené jako zrušené.

- řádky označené jako zrušené nejsou zobrazeny.

Úplné vymazání řádků, tj. těch, které jsou označeny jako zrušené provede činnost Mazat zrušené.

  • V agendě Pokladna menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M.

  • Z hlavní obrazovky programu volba Služby - servis Mazat zrušené věty.

Při práci v síti je možné tuto činnost provést pouze v případě, že se souborem nepracuje jiný uživatel.

- Stiskem tlačítka jsou zobrazeny všechny definované pokladny. Uživatel má možnost vybrat si jinou pokladnu a pracovat s jinou pokladnou. Např. v tomto případě se pracuje s pokladnou, která používá řady PP a PV. Otevírá se vždy pokladna, která byla otevřená při poslední práci s pokladnou.

- je zobrazen stav aktuální pokladny, který se po vložení příjmového nebo výdajového pokladního dokladu aktualizuje.

Pokud jsou doklady v cizí měně a měna je zapsaná v číselníku řady dokladů, zobrazuje se stav pokladny v cizí měně.

V pokladně se dají použít různé Filtry

- výběr zda chceme zobrazit všechny doklady nebo pouze příjmové/výdajové.

- Podrobný filtr.

Faktura - číslo faktury

Ev.číslo- evidenční číslo dokladu

Organizace - klávesa F1 nabídne adresář

Souvztažnost- jedna nebo více souvztažnost (oddělení čárkou). Klávesa F1

VS - variabilní symbol obsahuje číslo

Firma - klávesa F1

firma obs. - text značky

IČO - pokladní doklady pro konkrétní IČO

DIČ - pokladní doklady pro konkrétní DIČ

Po vyplnění položek filtru se pro výběr dokladů použije tlačítko Enter. Možnost použití více filtrů najednou.

Související témata

Tabulka | Zobrazení tabulky | Obrázková tlačítka | Menu tabulka | Podrobný filtr | Pokladna | Karta - pokladní doklad | Mazat zrušené věty |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 18.05.2022
Nahlásit potíže s kapitolou