Osoby

Evidence osob a jejich kontaktů. Budou zde evidovány základní údaje o osobách - jméno, kategorie, rodinný stav, datum narození, poštovní adresa apod. V agendě osoby jsou také evidovány kontakty na tyto osoby tj., spojení - telefon, fax, e-mail, posílání pozvánek, účast na školení apod. Slouží také k hromadnému zakládání adres do agendy Odeslaná pošta, tisku obálek, posílání e-mailů nebo štítků.

Agenda Evidence Osob má 6 záložek.

Rychlé klávesy na přepínání mezi záložkami. Použije se klávesa ALT + podtržené písmeno z názvu záložky.

Seznam osob - ALT+S

Karta osoby - ALT+K

Rozpis kontaktů - ALT+R

Filtr kontakty - ALT+F

Typy kontaktů - ALT+T

Kategorie osob - ALT+G

Související témata

Seznam osob | Karta osoby | Rozpis kontaktů | Filtr kontakty | Typy kontaktů | Kategorie osob | Tiskové menu - Přijaté faktury | Speciální práva |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 06.08.2021
Nahlásit potíže s kapitolou