Prohlížení připojených souborů

Pro zrychlení a zjednodušení kontroly, zda je doklad správně zaúčtován, zda mu nechybí některá z náležitostí daňového dokladu atd. máte možnost tlačítkem na kartě Vydané faktury, Přijaté faktury, Ceníku a v Pokladně otevřít ve vedlejším okně soubor, který je v příloze Foto+Dokument (pdf nebo obrázek png, jpg, gif).

Máte pak vedle sebe například pdf fakturu přetaženou z e-mailu a její zaúčtování pro rychlou kontrolu.

Pro kapitolu Prohlížení přiložených souborů existuje

Mezi doklady příslušnými přílohami pak můžete rychle přecházet v dolní části karty dokladu.

Pokud je u dané položky příloh víc, zobrazí se tlačítka , kterými můžete mezi přílohami přecházet.

Tlačítko - Prohlížený soubor zůstává i pokud dál pracujete a přepínáte v programu na jiné zaúčtované doklady atp.

Pokud tlačítko zmáčknete změní se na = zobrazuje se soubor, který je přiložený k právě prohlíženému dokladu-> při přecházení mezi doklady v účetním deníku se mění.

Př. Zrychlení a zautomatizování kontroly dokladů

  1. K dokladům například Přijatým fakturám přiložte přílohy do záložky Foto + Dokument nebo při Hromadném zpracování dokumentů.

  2. Tlačítkem zobrazíte přílohu vedle karty dokladu a ji připnete na obrazovku, tlačítko se změní na .

  3. Kontrola zda má doklad všechny náležitosti a zda je jeho karta správně vyplněna. Můžete prohlížet různé přílohy dokladu a přecházet mezi nimi tlačítky . Při tomto zobrazení je možné podle potřeby upravovat kartu dokladu.

  4. Ve chvíli, kdy je elektronický doklad zkontrolován případně jeho karta v programu upravena, jednoduše přejdete na následující doklad pomocí . Zobrazí se karta následujícího dokladu a vedle něj jeho příloha ze záložky Foto + Dokument.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2023 • Poslední úprava: 05.10.2021
Nahlásit potíže s kapitolou