Company Manager

Červen 2021

Dobrý den,
během dubna a května 2021 přibylo v našich programech mnoho nových možností, jak zrychlit, zautomatizovat a zefektivnit účtování, jeho kontrolu a archivaci dokumentů pomocí práce s přiloženými soubory.

Pokud byste Newsletter nechtěli dále dostávat, můžete si jeho odběr odhlásit odkazem v jeho spodní části.

Novinky

Prohlížení přiložených souborů

Pro úsporu času, zrychlení kontroly dokladů a jejich zaúčtování atp. jsme pro Vás nově připravili možnost tlačítkem na kartě dokladu otevřít ve vedlejším okně soubor, který je v příloze Foto+Dokument (pdf nebo obrázek png, jpg, gif). Máte pak vedle sebe například pdf fakturu přetaženou z e-mailu a její zaúčtování pro rychlou kontrolu, zda má doklad všechny povinné náležitosti a zda je správně zaúčtovaný. Mezi kartami dokladů a jejich přílohami pak můžete rychle přecházet tlačítky .

Prohlížení připojených souborů naleznete ve více agendách:

MANWVydané faktury, Přijaté faktury, Pokladna, Ceník
PUWÚčetní deník
JUWVydané faktury, Přijaté faktury, Peněžní deník, Úkoly

Příklady využití:

Faktury vydané – podklady pro fakturaci př. objednávky, předávací protokoly, dodací listy, fotky dodaného zboží, doručenky atp.

Přijaté faktury- př. pdf faktury ke kontrole, zda je správně zaúčtovaná, dodací listy, fotky dodaného zboží atp.

Ceník- př. fotky zboží k ceníkovým kartám, smlouvy s dodavateli zboží atp.

Úkoly – podklady pro fakturaci př. potvrzené pracovní listy, předávací protokoly atp.

Hromadné zpracování elektronických dokumentů

Na různých místech v našich programech nově naleznete tlačítko . Otevírá formulář pro Hromadné zpracování elektronických dokumentů př. pdf nebo obrázky z e-mailu, naskenovaných do počítače atp. můžete například hromadně přikládat přílohy k existujícím dokladům, zakládat nové doklady s vybranými přílohami nebo předvyplnit účtovaný doklad podle obsaženého QR kódu.

Formulář hromadného zpracování naleznete ve více agendách:

MANWPřijaté faktury, Pokladna, Ceník
PUWÚčetní deník
JUWPřijaté faktury, Peněžní deník, Úkoly

 
Tento e-mail jste dostali, protože
   - jste zákazníky firmy Com-Sys Software nebo
   - přihlásili jste se k odběru zde.


Odhlásit se z odběru těchto newsletterů můžete kliknutím na tento odkaz.+420 224 911 583
+420 224 911 584
tereza.rousova@comsys.cz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -