Březen 2022

Dobrý den,

připravili jsme pro Vás přehled novinek a zajímavostí z našich programů.

Novinky

Tlačítko Informace o ceně

Nově jsme na různá místa v programu umístili tlačítko = Informace o ceně, které otevře přehlednou tabulku s cenami vybrané značky zboží a cenovými výjimkami pro danou značku a organizaci. Tlačítko obvykle naleznete vedle tlačítka = Info o zboží (počty kusů a jejich umístění na skladech atp.). Tlačítka jsou umístěna ve Vydaných fakturách (rozpis, v rychlém rozpisu při vkládání řádků do rozpisu faktury), Nabídkách (rozpis, rychlý rozpis), Zakázkách (rozpis, rychlý rozpis) a ve Výdejkách (rozpis výdejky a při vkládání zboží do výdejky).

Novinky PAMwin

  • Exekuce - paušální náhrada nákladů - Do programu byla doplněna možnost strhávat paušální náhradu za zpracování exekucí tak, jak to umožňuje vyhláška č.517/2021 Sb. Zaměstnavatel má vůči zaměstnanci nárok na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které mu vznikly za kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy. Paušální náhradu vázanou na konkrétního pracovníka je v programu možné nastavit zavedením speciální exekuce. Na kartě této exekuce zaškrtnete .

  • Výplatní páska - tisk Seznam výplatních pásek - Do programu byla doplněna možnost tisknout seznam výplatních pásek ve formě podpisového archu s novou možností třídit tiskový výstup podle čísla střediska a příjmení pracovníka. Tisk Seznam výplatních pásek slouží například k podepisování při předávání výplatních pásek.

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu.

Export aktuální výdejky

Nově jsme pro Vás přepracovali a zjednodušili funkci Export aktuální výdejky (klávesová zkratka Alt + F5)

Jednou z možností příjmu na sklad je Export výdejek, který umožní automaticky převést zboží, z jednoho skladu do druhého skladu. Z jednoho skladu se vydává - výdejka a ve druhém se přijímá – příjemka.

Nejčastěji se používá převod ze skladu na sklad, kdy jsou oba sklady vedeny v programu Company Manager. Sklady mohou být i v různých zákaznících programu.

Uživatelské výpisy - zobrazené položky, součty

V Uživatelských výpisech režim Návrh nově najdete na záložce „Položky“ pole Netisknout v detailu položky a Nepočítat součty pro číselné položky.

  • Nepočítat součty pro číselné položky - F1 nabídne na výběr sloupce z výběru obsahující čísla. U vybraných sloupců se nebude tisknout součet (př. nemá smysl sčítat čísla dokladů, zakázek, souvztažností atp.).

  • Netisknout v detailu položky - F1 nabídne všechny sloupce z Výběru, které zůstanou v datech, ale vybrané sloupce se nebudou tisknout. V datech mohou být potřeba například kvůli tomu, že jsou obsaženy ve výpočtu kalkulovaného sloupce nebo kvůli seřazení (př. report je seřazen a posčítán po firmách, ale název firmy pak už nemusí být znovu zapsán v každém řádku reportu).

Vkládání kódu PP do přijatých faktur s reverse charge

Při vkládání přenesené daňové povinnosti (Reverse Charge) do rozpisu přijaté faktury tlačítkem se otevře formulář, ve kterém vyberete příslušné daňové informace a nově můžete vložit i kód předmětu plnění do pole . F1 ukáže nápovědu na výběr.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2022, PUW 2022, JUW 2022, PAMwin 2022

Tipy a triky

  • Víte, že v peněžním deníku si můžete pomocí rychlých kláves zobrazit například celkové příjmy a výdaje v hospodaření a jejich rozdíl, tedy zisk (základ pro výpočet daně), nebo součty za příjmy a výdaje po jednotlivých účtech podle účetní osnovy. Podrobně viz nebo příručka.

  • Víte, že je možné změnit pořadí řad dokladů, v jakém jsou nabízeny při zakládání nového dokladu? Je možné je změnit vyplněním pole pořadí v řadách dokladů (v rámci agendy). Podrobně viz příručka.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

 
Tento e-mail jste dostali, protože
   - jste zákazníky firmy Com-Sys Software nebo
   - přihlásili jste se k odběru zde.


Odhlásit se z odběru těchto newsletterů můžete kliknutím na tento odkaz.+420 224 911 583
+420 224 911 584
tereza.rousova@comsys.cz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -