Duben 2022

Dobrý den,

připravili jsme pro Vás přehled novinek a zajímavostí z našich programů.

Novinky

Novinky PAMwin

Nová verze programu na 2. čtvrtletí 2022 je již dostupná ke stažení. Přehled novinek:

  • Nový vzor formuláře: Oznámení o nástupu do zaměstnání - skončení zaměstnání

  • Zaručená mzda - kontrola na minimální hodinový průměr - V personální kartě pracovníka je nově možné vyplnit číslo skupiny prací, do které je pracovník zařazen. Při založení mzdy a při jejím uložení pak program upozorní v případě, že je průměr ve mzdě nižší než je zaručená mzda pro danou skupinu prací.

  • Stanovení předběžného průměru pro výpočet náhrad mzdy

  • Exekuce - úprava normativních nákladů na bydlení

  • Exekuce - úprava životního minima

  • Možnost dočasného skrytí exekuce

  • Upozornění na novou verzi programu - Na hlavní obrazovce programu se nově zobrazuje upozornění, pokud je k dispozici ke stažení verze programu novější, než je ta, kterou máte spuštěnou.

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu.

Ctrl + h

Nová klávesová zkratka Ctrl + h v Peněžním deníku nabídne k úhradě nezaplacené Vydané faktury. Po výběru faktury kompletně vyplní a rozúčtuje úhradu. Z aktuálního řádku peněžního deníku funkce převezme datum, řadu dokladů a číslo dokladu. Po zaúčtování úhrady znovu otevře k výběru další neuhrazené Vydané faktury. Tato funkce umožňuje velmi rychlé zaúčtování mnoha řádků s úhradami například při zaúčtování bankovních výpisů.

V Peněžním deníku existují i další klávesové zkratky pro v vkládání nových řádků dokladu (v bance nebo pokladně) jako úhrady Vydané faktury nebo záznamu z agendy Ostatní závazky a pohledávky. Shrnutí těchto klávesových zkratek viz nebo v příručce.

Částečné vyřazení částečně odepsaného majetku

V evidenci Dlouhodobého majetku na záložce Technické zhodnocení jsme nově přidali sloupec Změna vstupní ceny účetní. Tento údaj se vyplní při vyřazení majetku, který už byl částečně odepsaný. V případě, že je "Změna VC účetní" vyplněna, má v tiscích účetních odpisů přednost ve sloupcích tisku "Zvýšená VC účetní" a "Účetní oprávky celkem". Podrobný popis naleznete v příručce.

Úprava formuláře importu

Program Company Manager nabízí mnoho různých typů importů (Služby-Servis -> Import). Pro zjednodušení výběru správného typu Importu jsou importy rozděleny podle agend, kam se bude soubor Importovat. Tlačítkem je možné zvolit oblíbené typy importů pro jednotlivé agendy (typy importů, které používáte označte ). Při zaškrtnutí se pak nabízejí v jednotlivých agendách pouze oblíbené typy importů. Pokud ve zvolené agendě není označený žádný typ importu jako oblíbený, pak se nabízejí k výběru všechny typy importů pro danou agendu.

Podrobné popisy novinek naleznete v: novinky MANW 2022, PUW 2022, JUW 2022, PAMwin 2022 a MAJW 2022

Tipy a triky

  • Víte, že existuje obrázkové tlačítko Informace o zboží , které zobrazí aktuální stav zboží na všech skladech, počet rezervovaných a objednaných kusů, nákupní a prodejní ceny atd. Naleznete ho v různých místech v programu (př. na ceníkové kartě, v rozpisu objednávky, v rezervacích, v agendě Příjem - Výdej... Podrobně viz příručka a .

  • Víte, že v Účetním deníku existují rychlé klávesové zkratky pro párování úhrady s fakturou? Například při zaúčtování částky a účtů MD a DAL v bance nebo pokladně klávesová zkratka Alt+C nabídne k úhradě všechny nezaplacené faktury na účtu, které se blíží částkou ±5% částce vyplněné v úhradě. Podrobně viz příručka a .

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

 
Tento e-mail jste dostali, protože
   - jste zákazníky firmy Com-Sys Software nebo
   - přihlásili jste se k odběru zde.


Odhlásit se z odběru těchto newsletterů můžete kliknutím na tento odkaz.+420 224 911 583
+420 224 911 584
tereza.rousova@comsys.cz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -