Přeskočit navigační odkazy

Aktuality

Hledané slovo ( výraz ) : 
PAMWIN - Nová verze pro rok 2018  
11.1.2018
Vydáváme novou verzi programu PAMwin 1/2018.
Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu připraven v sekci ke stažení .
Změny platící pro mzdy v roce 2018 jsou popsány zde.
Seznam změn pro rok 2018 je přístupný také online .


JUW - vydané faktury - tisk pohledávek  
10.1.2018

Agenda - vydané faktury

Při tisku pohledávek si uživatel může zvolit, zda se dosloupce faktura bude tisknout:

·        Číslo vydané faktury

·        Variabilní symbol

·        Evidenční číslo dokladuZměny v programech v roce 2017  
9.1.2018
Všechny změny v programech v roce 2017 si můžete prohlédnout v následujících souborech:

Změny v programu MANW -  zde.

Změny v programu JUW -  
zde.

Změny v programu Evidence majetku -  
zde.

Změny v programu PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ -  
zde.

PUW - Přechod na rok 2018  
21.12.2017
Je potřeba provést tyto činnosti

Načtení loňských číselníků.
Pracovní období: leden 2018. Menu Služby – Servis – Načtení loňských číselníků.

Přepočet měsíčních obratů.
Pracovní období: prosinec 2017. Menu Služby – Servis - Přepočet měsíčních obratů.


Převod zůstatků účtů do následujícího roku.

Pracovní období: prosinec 2017. Menu Služby – Servis - Převod zůstatků účtů.

Převod nevyrovnaných položek saldokonta do následujícího roku.

Pracovní období: prosinec 2017. Provede se po zpracování saldokonta za celý rok a pro všechny účty. Menu Saldokonto - Převod nevyrovnaných položek.

Tisk měsíčních výkazů (rozvaha, výsledovka).
Při nesrovnalostech použít tlačítko Hledej chyby.


Tisk Uzavření knih.

Pracovní období: prosinec 2017. Menu Tisk - Uzavření a otevření knih
Tisk Počáteční účet rozvážný.
Pracovní období: leden 2018. Menu Tisk - Uzavření a otevření knih

Načtení vzorů – provede se načtení vzorových výkazů, Rozvahy a Výsledovky pro rok 2018. Menu Služby – servis – Načtení vzorů. Tzn. Definice rozvahy a odkazy do rozvahy, definice výsledovky a odkazy do výsledovky. Nenačítat účetní osnovu. Je možné také načíst nové účty ze vzorové účetní osnovy.

MANW - Přechod na rok 2018  
21.12.2017
Načtení loňských číselníků
Pracovní období 2018. Menu Služby - Servis - Načtení loňských číselníků.

Kontrola nových číselníků - řady dokladů a souvztažnosti
Pracovní období 2018. Zejména zkontrolovat správné přípony a předpony pro generování čísel faktur. Pokud je někde v předponě nebo příponě čísla faktury uvedeno číslo roku jako např. 18 nebo 2018, použijte raději zástupný symbol RR případně RRRR, který automaticky doplňuje aktuální rok.

Načtení loňských zůstatků pokladny a banky.
Pracovní období 2018.
Pokladna - menu Pokladna – Převod zůstatků z minulého roku.
Banka – Menu Servis - Převod zůstatků z minulého roku
Nebo tyto zůstatky zadejte ručně pomocí činností Vložit počáteční zůstatky ze stejného menu.


Inventura a uzavření skladů
Pracovní období 2017. Proveďte ve skladech všechny servisní činnosti, inventuru, vyrovnání stavu skladu a následně uzavření skladu.
Menu Servis skladu - Inventura - Uzavření skladů.

Tisky do PDF  
20.10.2017

Nová verze knihoven pro export tisku do různých formátů můžezpůsobit problém při tisku lokálních reportů do formátu PDF.

V tom případě je v programech k dispozici činnost– Uprav Lokální reporty

Služby- Servis – Uprav Lokální reportyPUW - nová činnost Hledej účet  
20.10.2017
V účetním deníku je v některých případech potřeba rychle dohledat číslo účtu. 

Účetní deník – menu Hledej – Hledej účet.


Volba Hledej účet zobrazí celou účetní osnovu, uživatel si vybere požadovaný účet z osnovy. Jestliže si nevybere žádný účet a zvolí Storno, potom má možnost si hledaný účet zapsat.
Program vybere pouze ty řádky účetního deníku, ve kterých se účet na straně MD nebo DAL vyskytuje.

PAMWIN - nová verze programu  
13.10.2017
Vydáváme novou verzi programu PAMwin 10/2017.
Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu připraven v sekci ke stažení .
Seznam změn naleznete online . Změny platící pro mzdy v roce 2017 jsou popsány také  zde ve formátu DOC .

PUW - rozúčtování dokladu  
22.9.2017

Při tisku rozúčtování dokladu z účetního deníku má uživatel možnost zvolit si sloupec, který se bude tisknout.


K výběru se použije tlačítko - Volitelné sloupce.
Položka, která se bude do rozúčtování tisknout musí být přesunuta do zobrazených sloupců-

MANW, JUW, PUW, MAJW - záloha, načtení zálohy  
20.9.2017
Zálohování - nová tlačítka pro výběr zálohovaných souborů.

Načtení zálohy - je nově také možné přímo z komprimovaného souboru typu ZIP nebo RAR.


Podrobněji Změny v programu MANW -  zde.

Podrobněji Změny v programu JUW -  zde.

Podrobněji Změny v programu Evidence majetku -  zde.

Podrobněji Změny v programu PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ -  zde.

MANW - Příkazy k úhradě, zařazení dokladů z Banky  
13.9.2017
Do příkazu k úhradě je možné také vložit nově řádky z bankovního výpisu.

U volby Zařaď doklady uživatel vybere - Banka.  Jedná se o vrácené platby. Z agendy Banka se zobrazí platby, které jsou označené - Zařadit na příkaz k úhradě.

PAMWIN - nová verze programu  
12.7.2017
Vydáváme novou verzi programu PAMwin 07/2017.
Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu připraven v sekci ke stažení .
Seznam změn naleznete online . Změny platící pro mzdy v roce 2017 jsou popsány také  zde ve formátu DOC .

PAMWIN - daňové zvýhodnění na děti od 1.7.2017  
22.6.2017
Vydáváme novou verzi programu PAMwin .
Je zde upravena časová platnost od kdy bude možné uplatnit nové daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě. Platnost je posunuta na období od 1.7.2017 Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu připraven v sekci ke stažení .

PAMWIN - daňové zvýhodnění na děti od 1.6.2017  
2.5.2017
Vydáváme novou verzi programu PAMwin .
Je zde upravena časová platnost od kdy bude možné uplatnit nové daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě. Platnost je posunuta na období od 1.6.2017 Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu připraven v sekci ke stažení .

PAMWIN - nová verze programu  
11.4.2017
Vydáváme novou verzi programu PAMwin 04/2017.
Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu připraven v sekci ke stažení .
Seznam změn naleznete online . Změny platící pro mzdy v roce 2017 jsou popsány také  zde ve formátu DOC .

Vzhledem k tomu, že zákon upravující slevy na vyživované děti ještě stále neprošel celým legislativním procesem a není jisté od kterých mezd bude možné tyto slevy uplatnit, bude nutné instalovat aktualizaci programu ještě jednou v průběhu následujícího měsíce.

JUW - eÚčtenky - načtení adres a ceníku  
10.3.2017

Z programu JUW – Daňová evidence je možné, pokud jsouoba programy nainstalovány na stejném počítači, přenést adresy a ceník do programueÚčtenky.

Načtení adres

V agendě Adresy na záložce Seznam se použije tlačítko EET Adresy – eÚčtenky.

Činnost zobrazí celý adresář a uživatel má možnost si vybratadresy, které se mají zapsat do adresáře modulu eÚčtenky.

Načtení ceníku

Tato činnost funguje obdobně jako načtení adres.

V agendě Ceník se použije tlačítko EET Ceník – eÚčtenky.


MANW - Hledej a páruj úhrady  
8.3.2017
Nová činnost pro hromadné párování faktur.
V agendě banka - Rozpis - Tlačítko Hledej a páruj faktury.
Podle filtru je možné vybrat více faktur a provést hromadné párování.

Podrobněji Změny v programu MANW -  zde.

MANW - Automatická kompenzace v agendě Banka  
8.3.2017
Možnost hromadné kompenzace úhrad.
Po založení nového kompenzačního dokladu se použije se činnost Kompenzace úhrad.
Zobrazí se tabulka, kde uživatel zadá firmu, prokterou bude kompenzace. Nabídnou se kandidáti pro kompenzaci. Vydané, přijaté faktury adobropisy pro vybranou firmu.
Je možné použít automatický návrh nebo si uživatel vybere faktury ručně. Potom se naplní hromadně kompenzační doklad.

Podrobněji Změny v programu MANW -  zde.

JUW - eÚčtenky  
1.3.2017

Modul  eÚčtenky můžebýt používán samostatně, bez programu JUW – Daňová evidence.

Z programu JUW – Daňová evidence je ale možné,pokud jsou oba programy nainstalované na stejném počítači, přenést adresy a ceník doprogramu eÚčtenky.

Načtení adres do modulu eÚčtenky.
V agendě Adresy na záložce Seznam se použije tlačítko 
EET Adresy – eÚčtenky.

Načtení ceníku do modulu eÚčtenky.
V agenděCeník se použije tlačítko 
EET Ceník  – eÚčtenky.

EET - modul eÚčtenky  
27.2.2017
Připomínka pro uživatele modulu eÚčtenky.
Nezapomeňte nastavit u programů ostrý provoz od 1.3.2017.

eÚčtenky - Základní parametry - ostrý provoz
MANW - Nastavení parametrů - Režim EET = 3
KASA - Nastavení parametrů - Režim EET = 3
JUW - Nastavení parametrů - Režim EET = 3

Do EET registrovat doklady od data 1.3.2017.

Změna kontaktů - Comsys - software  
24.2.2017
Změna kontaktů na firmu COMSYS - SOFTWARE.
Bylo zrušeno telefonní číslo - Brno - 544 526 268.

Ing. Bochníček  +420 732 816 316

MANW - Pokladna - Změna platby kartou v dokladu  
17.2.2017

V agendě Pokladna – menu Pokladna je nová činnost Změna platby kartou v dokladu.

 

U pokladních dokladů, které byly odeslány do EET není možná editace. Může se ale stát, že zákazník si přeje změnit částku placenou kartou. Tato činnost to u již odeslaného dokladu umožní. Pro EET je rozdíl ve způsobu platby v tomto případě bezvýznamný.

 

Uživatel zadá, jaká částka bude placena kartou. Je nabídnut tisk nové účtenky.

 

Po činnosti EET - Změna platby kartou v dokladu se částka zapíše do položky - Platba kartou.PAMWIN - doplněna příloha č. 2 (vzor č. 13) k formuláři vyúčtování daně za rok 2016  
11.2.2017
Do programu PAMWIN byl doplněn nový vzor č. 13 přílohy č. 2 , která se tiskne a exportuje s vyúčtováním daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2016.
Jedná se vykázání seznamu cizinců. Nové údaje, které je potřeba evidovat o těchto pracovnících je možné vyplnit v personalistice na záložce "Pracovní poměr" po stisku tlačítka "Adresa trvalého pobytu mimo území ČR"
Jedná se o údaje:
 - Typ daňové identifikace
 - Typ dokladu totožnosti
 - Kód státu, který doklad vydal

Nová verze programu je připravená na obvyklém místě v sekci ke stažení.

MANW - EET  
10.2.2017
Ke stažení - Ostatní dokumenty - soubor EET-Manw - popis použití modulu eÚčtenky ve spojení s programem Company manager.

MANW - podklady pro kompenzační doklady  
8.2.2017

V tiskovém menu Pohledávky byly zařazeny nové tisky – podklady pro kompenzační doklady.

 

33. Podklad pro kompenzaci podle firmy 1- podklad pro kompenzační doklady v agendě Banka. Vyberou se firmy, které mají alespoň jednu neuhrazenou fakturu a jeden dobropis.

 

34. odklad pro kompenzaci podle firmy 2 - podklad pro kompenzační doklady v agendě Banka. Vyberou se pouze firmy, kde celkový součet neuhrazených faktur nebo dobropisů

(+/-) je do 10 Kč. Tedy prakticky 0.MANW - automatická kompenzace v agendě Banka  
8.2.2017

V agendě Banka při vystavování kompenzačního dokladu je možné požít novou činnost Kompenzace úhrad.

Tabulka umožní uživateli vybrat firmu, pro kterou bude kompenzace. Nabídnou se faktury a dobropisy, kandidáti pro kompenzaci. Vpřípadě, že jsou faktury a dobropisy vzájemně vyrovnané do 0, automaticky se vyberou pro kompenzaci.

Pro další kompenzaci se může použít tlačítko – Automatický návrh. Program navrhne částky kompenzace.

Nebo uživatel ručně vybere faktury pro kompenzaci a opraví částky úhrady.

Tlačítko Proveď kompenzaci automaticky naplní kompenzační doklad. Vložené řádky se automaticky spárují jako úhrady s příslušnými fakturami.PAMWIN - úprava fondu pracovní doby pro rok 2017  
3.2.2017
V programu PAMWIN byl upraven vzorový číselník "Fond pracovní doby" pro rok 2017.
V předchozí verzi byl nesprávně uvedený počet kalendářních dnů v měsíci únor a počet plánovaných pracovních dnů v měsíci září.
Na našem webu je připravená nová verze programu PAMWIN. Po instalaci této verze se fond pracovní doby automaticky upraví.

PAMWIN - nová verze programu pro rok 2017  
14.1.2017
Vydáváme novou verzi programu PAMwin 1/2017.
Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu připraven v sekci ke stažení .
Změny platící pro mzdy v roce 2017 jsou popsány zde.
Seznam změn pro rok 2017 je přístupný také online .

Změna daňového zvýhodnění na děti pro rok 2017 ještě neprošla celým schvalovacím procesem. Jakmile to bude zveřejněno, vydáme novou aktualizaci programu PAMwin.

PUW - Přechod na rok 2017  
22.12.2016
Je potřeba provést tyto činnosti

Načtení loňských číselníků.
Pracovní období: leden 2017. Menu Služby – Servis – Načtení loňských číselníků.

Přepočet měsíčních obratů.
Pracovní období: prosinec 2016. Menu Služby – Servis - Přepočet měsíčních obratů.
Převod zůstatků účtů do následujícího roku.
Pracovní období: prosinec 2015. Menu Služby – Servis - Převod zůstatků účtů.

Převod nevyrovnaných položek saldokonta do následujícího roku.

Pracovní období: prosinec 2016. Provede se po zpracování saldokonta za celý rok a pro všechny účty. Menu Saldokonto - Převod nevyrovnaných položek.

Tisk měsíčních výkazů (rozvaha, výsledovka).
Při nesrovnalostech použít tlačítko Hledej chyby.

Tisk Uzavření knih.

Pracovní období: prosinec 2016. Menu Tisk - Uzavření a otevření knih
Tisk Počáteční účet rozvážný.
Pracovní období: leden 2017. Menu Tisk - Uzavření a otevření knih

Načtení vzorů – provede se načtení vzorových výkazů, Rozvahy a Výsledovky pro rok 2017. Menu Služby – servis – Načtení vzorů. Tzn. Definice rozvahy a odkazy do rozvahy, definice výsledovky a odkazy do výsledovky. Nenačítat účetní osnovu. Je možné také načíst nové účty ze vzorové účetní osnovy.

MANW - Přechod na rok 2017  
22.12.2016
Načtení loňských číselníků
Pracovní období 2017. Menu Služby - Servis - Načtení loňských číselníků.

Kontrola nových číselníků - řady dokladů a souvztažnosti
Pracovní období 2017. Zejména zkontrolovat správné přípony a předpony pro generování čísel faktur. Pokud je někde v předponě nebo příponě čísla faktury uvedeno číslo roku jako např. 17 nebo 2017, použijte raději zástupný symbol RR případně RRRR, který automaticky doplňuje aktuální rok.

Načtení loňských zůstatků pokladny a banky.
Pracovní období 2017.
Pokladna - menu Pokladna – Převod zůstatků z minulého roku.
Banka – Menu Servis - Převod zůstatků z minulého roku
Nebo tyto zůstatky zadejte ručně pomocí činností Vložit počáteční zůstatky ze stejného menu.

Inventura a uzavření skladů
Pracovní období 2016. Proveďte ve skladech všechny servisní činnosti, inventuru, vyrovnání stavu skladu a následně uzavření skladu.
Menu Servis skladu - Inventura - Uzavření skladů.

EET účtenky  
20.10.2016

Připravujeme nový program:

EET účtenky

On line evidence tržeb.

Program na podporu EET v naší nabídce je samostatný modul, který ovšem spolupracuje se stávajícími programy.
JUW – Daňová evidence, Company manager, Prodejna (KASA). V těchto programech bude uživatel vyplňovat doklady obvyklým způsobem a přes modul EET účtenky budou programy komunikovat se serverem Finanční správy.
Podporu také zajistí nové tiskové sestavy, kontroly odeslaných a neodeslaných účtenek a možnost dodatečného odeslání účtenky.

Modul může pracovat také zcela samostatně bez ohledu na to, zda uživatel nějaký náš program používá. Uživatel bude mít možnost zadávat prodejní cenu a vytvářet jednoduché účtenky.
Technické vybavení: PC s Windows 7 a vyšší verze, tiskárna, připojení k internetu.

Předpokládá se, že uživatel bude zaregistrovaný na portálu Finanční správy a bude mít k dispozici autentizační údaje a certifikát potřebný k přihlášení na portál evidence tržeb.PAMWIN - nová verze programu  
14.10.2016
Vydáváme novou verzi programu PAMwin 10/2016.
Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu připraven v sekci ke stažení .
Seznam změn naleznete online . Změny platící pro mzdy v roce 2016 jsou popsány také  zde ve formátu DOC .

MANW - Zaúčtuj aktuální doklad  
13.10.2016

Do menu Účetní v agendách Vydané faktury, Přijaté faktury, Pokladna a Banka byla přidaná možnost zaúčtovat Aktuální doklad, i pokud byl již zaúčtován.

 

Po volbě Zaúčtuj aktuální doklad se zobrazí doklad ve tvaru účetního deníku.

Aktuální doklad se zaúčtuje. Jestliže byl doklad již v minulosti zaúčtován, má uživatel provést nové zaúčtování. Například opraveného dokladu.PUW, MANW, JUW - Aktualizovaný číselník kódů předmětu plnění  
27.9.2016

V číselníku kódů předmětu plnění (oddíly A1 a B1 kontrolního hlášení) byla doplněna nová položka 21 - Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací.

Celý číselník kódů předmětu plnění pro účely vykázání přenesení daňové povinnosti pro období od 1. 10. 2016 je následující:

1 Zlato

3 Dodání nemovité věci

4 Stavební a montážní práce

5 Zboží uvedené v příloze č.5

11 Povolenky na emise skleníkových plynů

12 Obiloviny a technické plodiny

13 Kovy

14 Mobilní telefony

15 Integrované obvody

16 Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat

17 Videoherní konzole

18 Dodání certifikátů elektřiny

19 Dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi

20 Dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi

21 Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikacíMANW - Tisk - Přehled DPH na výstupu  
23.9.2016
V agendě Vydané faktury v tisku Přehled DPH na výstupu je nově také možnost vytisknout Kontrolu tvaru CZ DIČ.

MANW, PUW, JUW - tisk: Kontrola tvaru CZ DIČ  
20.9.2016
Nový tisk: Kontrola tvaru CZ DIČ.

MANW: agenda Vydané faktury, Přijaté faktury a Adresy.

PUW: agenda Účetní deník

JUW: agenda Vydané faktury, Přijaté faktury, Peněžní deník a Adresy.

DIČ má formát, který se v průběhu jeho existence mění. Tato kontrola se snaží postihnout chybně zapsané DIČ.

 

Možné chyby:

Počet znaků neodpovídá standardnímu DIČ

Nesouhlasí kontrolní součet

Za CZ jsou jenom číslice

RČ, podezřelý měsíc narození

RČ, podezřelý rok narození

RČ, rok neodpovídá devítimístnému RČ

RČ, rok neodpovídá desetimístnému RČ

 

Z kontroly jsou vyloučena DIČ začínající na CZ699, 682,683.

Jedná se např. o skupinové DIČ.MAJW - Protokolování změn dokladů  
13.9.2016

Do programu Evidence majetku bylo zavedeno protokolování změn dokladů.

Rozsah protokolování je určen nastavením parametru: Protokolování změn dokladů PROTO_CD.

Změny se ukládají do souboru Proto_CD. Tento protokol je pro všechny agendy společný.

 

Protokoluje se v agendě:

-         Dlouhodobý majetek

-         Drobný majetek

-         Účetní odpisy

-         Daňové odpisy

 

Do protokolu se zapisují změny, které bylyprovedeny pomocí obecných obrázkových tlačítek na kartě. Editace, zrušení…

Protokol o dokladu je k náhledu z menu Tabulka – Protokolo řádku.PUW, JUW - Přiznání k DPH vzor č.20  
19.8.2016
Nový formulář Přiznání k dani z přidané hodnoty vzor č.20.

MANW - Závazky - Stav úhrad ke dni  
28.7.2016

Obdobně jako v  pohledávkách vydaných faktur je také nová položka – Stav úhrad ke dni v tisku závazků v agendě Přijaté faktury.

Zapíše datum, ke kterému se budou vyhodnocovat zaplacené anezaplacené přijaté faktury.PAMWIN - nová verze exportního souboru XML pro přílohu k žádosti o nemocenskou dávku  
25.7.2016
Na ePortálu české správy sociálního zabezpečení byla spuštěna nová služba NEM PRI 16 pro podání přílohy k žádosti o nemocenskou dávku.

Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu PAMwin připraven v sekci ke stažení .

MANW - pohledávky - Stav úhrad ke dni  
18.7.2016
V pohledávkách vydaných faktur je nová položka – Stav úhrad ke dni.
Zapíše datum, ke kterému se budou vyhodnocovat zaplacené a nezaplacené faktury.

PAMWIN - nová verze programu  
13.7.2016
Vydáváme novou verzi programu PAMwin 07/2016.
Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu připraven v sekci ke stažení .
Seznam změn naleznete online . Změny platící pro mzdy v roce 2016 jsou popsány také  zde ve formátu DOC .

Omezený provoz 15.6.-17.6.2016  
15.6.2016
V období od 15. do 17.6.2016 bude provoz naší kanceláře omezen. V případě potřeby pište na naši mailovou adresu.

PUW - soupisy DPH  
19.4.2016
Nové tisky v soupisech DPH

Rekapitulace řádek DP- DI

Rekapitulace je rozdělená:
- Jednotlivé řádky Přiznání k DPH.
- DI
- Oddíl Kontrolního hlášení

Rekapitulace DI - Řada

Rekapitulace je rozdělená:
- Jednotlivé DI
- Řady dokladů

PAMWIN - daňové zvýhodnění na děti pro rok 2016  
19.4.2016
Daňové zvýhodnění na děti pro rok 2016
První Dítě 1117 korun měsíčně (13404 ročně)
Druhé dítě 1417 Kč měsíčně (17004 ročně)
Třetí a každé další dítě 1717 Kč měsíčně (20604 ročně)

Tato změna byla schválena v dubnu 2016 se zpětnou platností od 1.1.2016 , ale s účinností od 1.5.2016. Ve mzdách se uplatní od 5/2016 a v ročním zúčtování daní dojde k dopočtu daňového zvýhodnění i za první čtyři měsíce.

Vydáváme novou verzi programu PAMwin .
Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu připraven v sekci ke stažení .
Seznam změn je přístupný  online .

PUW - tisk výsledovky s korekcí  
18.4.2016
Tisk výsledovky v tisících Kč s korekcí.
Do tisku výsledovky s korekcí byl zapracován algoritmus na výpočet korekce.
Program provede výpočet korekci automaticky. Ale uživatel může také editovat nesoučtové řádky v tisících, tedy ty, které jsou podbarvené bíle. Sloupce Loni a Letos v tisících Kč.

MANW - úhrady faktur  
18.4.2016
Změna při párování úhrad z banky nebo pokladny.
Nový zjednodušený mechanizmus výběru faktur pro párování s úhradou.
Uživatel nejprve vybere, zda se faktura bude hledat v agendě Vydané nebo Přijaté faktury. Tím se zpřehlední výběr konkrétní řady faktur.

PAMWIN - nová verze programu  
13.4.2016
Vydáváme novou verzi programu PAMwin 04/2016.
Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, je upgrade programu připraven v sekci ke stažení .
Seznam změn naleznete online . Změny platící pro mzdy v roce 2016 jsou popsány také  zde ve formátu DOC .

PUW - Rozvaha a výsledovka v XML pro DPFO  
23.3.2016
Doplnili jsme možnost vložit výkazy z podvojného účetnictví do XML souboru přiznání k DPFO (formát <DPFDP5>)

Aktuální příručka JUW  
3.3.2016
Připravujeme pro Vás aktuální příručky uživatele jednotlivých programů dostupné on-line z našeho webu.
Pro použití bez připojení k internetu si můžete stáhnout příručku ve formátu CHM, případně komprimovanou ve formátu ZIP.

On-line příručka uživatele JUW

Příručky uživatele JUW ke stažení

Přihlášení | Napište | Software | Ceník | Služby | Aktuality | Kontakt © COM-SYS SOFTWARE, Ing. Zdeněk Krejčí